Paszport dla dziecka

Za kilka dnia wyjeżdżamy do Berlina. Od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej dla dorosłych z dowodem osobisty przemierzanie granic w jej obrębie jest bardzo ułatwione. Ale co z naszym prawie pięciomiesięcznym maleństwem? Okazało się, że aby taki maluszek mógł podróżować wymaga się od niego paszportu lub dowodu osobistego. Z dowodem można się bez problemu przemieszczać tylko/aż w obrębie Strefy Schengen, ale dla tych którzy planują trochę dalsze wyprawy to nie wystarczy, potrzebny jest paszport. Mamy nadzieję, że taka wyprawa niedługo nam się trafi więc zdecydowaliśmy się na wyrobienie pierwszego dokumentu dla Młodej.

Na początek kilka informacji na temat okresu ważności paszportu. Dokument ten dla osoby małoletniej poniżej 13 roku życia wydawany jest na 5 lat, natomiast powyżej 13 roku życia ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania.

Zdjęcie paszportowe

A teraz nasza historia: cała zabawa rozpoczęła się od zrobienia zdjęcia. U każdego kto potrafi samodzielnie siedzieć problemu nie ma. Jak na zdjęciach się wygląda – wiadomo, różnie to bywa;) Ale co z niemowlakiem? Podpytałam znajomą która przeprawę z paszportem miała już za sobą. Dziecko sadzamy sobie na kolanach, a sami mamy na siebie narzucony biały kawałek materiału. Ha! Ale to tylko jedna z metod. W Kielcach w Urzędzie Wojewódzkim jest przemiły pan fotograf specjalizujący się w zdjęciach paszportowych. Gdy zobaczył nas w drzwiach przygotował kilka akcesoriów: wysoką poduchę oraz maskotkę króliczka. Poducha wylądowała na stołku, na poduszce wylądowała Młoda, a mama asekurowała klęcząc z boku. Królik zaś stanął wraz z panem fotografem za obiektywem i przyciągał wzrok młodej. Kilka zdjęć do wyboru, do koloru i po sprawie. Uf, dziecko miało dobry humor i całkiem sprawnie i szybko nam poszło. Taka przyjemność 30 zł – w tym 4 fotografie, jedna potrzebna do złożenia wniosku paszportowego, trzy do rozdania babciom i innym zainteresowanym. A teraz trochę z aspektów technicznych:

 • fotografia paszportowa ma być kolorowa i ostra,  o wymiarach 35×45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • tło zdjęcia ma być jednolite i jasne
 • twarz ma zajmować 70-80% fotografii i pokazywać buzię od wierzchołka głowy do górnej części ramion. Muszą być dobrze widoczne oczy, zwłaszcza źrenice.
 • twarz ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez okularów i nakrycia głowy. Wzrok skierowany na wprost, oczy otwarte, włosy odgarnięte, usta zamknięte (ha! wytłumaczcie niemowlakowi, żeby zamknął usta:P )
 • od tych reguł są wyjątki: osoba z wadą wzorku po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności z uwagi na nabytą lub wrodzoną wadę wzroku może wykonać zdjęcie w okularach z ciemnymi szkłami. Drugi wyjątek: po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w RP można wykonać zdjęcie w nakryciu głowy zgodnym z zasadami tego wyznania. (Mój mąż marzy o zdjęciu w durszlaku na głowie…)

Zdjęcie zrobiłam w Kielcach korzystając z tego, że akurat byłam u rodziców, miał kto ze mną jechać, i wiedziałam gdzie szukać kogoś od zdjęć do paszportu. W Piasecznie oczywiście też bym dała radę to zrobić, ale pewnie wymagałoby to więcej zachodu. Chciałam też przyspieszyć całą sprawę biorąc w Kieleckim Urzędzie Paszportowym wniosek do wypełnienia w domu. Ale w każdym urzędzie wnioski są dopasowane do skanera i niestety nie da się tak manewrować. (Zabijcie mnie, nie wiem czym się różnił jeden wniosek od drugiego, na pierwszy rzut oka różnic brak, ale urzędniczka w Piasecznie od razu się kapnęła że to nie ich druk).

Wniosek paszportowy

Skoro mamy już zdjęcie to wybieramy się do Urzędu. Oboje, mama i tata. Z dowodami osobistymi lub paszportami.  Dziecko nie musi do 5 roku życia, ale oczywiście skoro idziemy tam oboje to mała z nami. A wszystko to po to, żeby rodzice w obecności urzędnika podpisali wniosek o wydanie paszportu.  Tu też trzeba dodać, że istnieją różne warianty:

 • jeżeli jeden z rodziców nie może się pojawić należy przynieść “pisemna zgoda na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu, poświadczona przez organ paszportowy (inny wojewoda lub konsul za granicą)lub notariusza”
 • jeżeli dzieckiem zajmują się opiekunowie prawni to przy składaniu wniosku muszą pokazać zaświadczenie o sprawowaniu opieki prawnej
 • jeżeli jedne z rodziców jest pozbawiony lub ma ograniczoną władzę rodzicielską należy przynieść prawomocne orzeczenie sądu.
 • jeżeli rodzice mają odmienne zdania co do konieczności wyrobienia dokumentu sprawę rozstrzygnie sąd i wyda odpowiednie orzeczenie wyrażające (lub nie…) zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu. Jeżeli jest zgoda sądu, przedstawiamy ją przy składaniu wniosku
 • jeżeli nie jest znany ojciec dziecka należy dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia
 • jeżeli jeden z rodziców nie żyje należy przynieść akt zgonu rodzica.
Myślę, że warto jeszcze wiedzieć, że dzieci do 12 roku życia zwolnione są z pobierania odcisków palców do paszportu, a dzieci powyżej 13 roku życia samodzielnie podpisują się we wniosku w ramce pod zdjęciem.

Opłaty paszportowe

Wniosek wypełniony, podpisany, teraz trzeba zapłacić pieniążki i dostarczyć kwitek z potwierdzeniem. Wyrobienie paszportu dla osoby małoletniej powyżej 13 r.ż. to koszt 140 zł. Przysługuje 50% ulga m.in. uczniom lub osobom niepełnosprawnym i oczywiście trzeba mieć przy sobie jakiś dokument uprawniający do takiej ulgi, np. legitymację szkolną. Poniżej 13 roku życia wydanie paszportu z uwzględnieniem 50% ulgi kosztuje 30 złotych. Ulga ta przysługuje małoletniemu (o moje nowe ulubione słowo, od dziś tak zwracam się do Ewy :D) do czasu podjęcia obowiązku szkolnego oraz realizującemu obowiązek szkolny. Czyli w moim rozumienie każdemu dziecku poniżej 13 roku życia przysługuje 50% ulgi. A jeżeli tak nie jest to płaci 60 zł.

Czekamy na wydanie dokumentu

Otrzymaliśmy potwierdzenie złożenia wniosku paszportowego. Dokumenty złożyliśmy 13.10, odbiór 13.11, ale my przecież wyjeżdżamy 8-go!!! Na szczęście nasz paszport był już gotowy do odbioru 30 października, czyli po 17 dniach. Urząd na załatwienie sprawy ma miesiąc, ale jak widać po naszym przypadku, może się udać załatwić to szybciej. Status sprawy paszportowej można kontrolować na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wystarczy podać nr z potwierdzenia.

Odbiór dokumentu

IMG_0962Gdy wreszcie wyświetli się status “paszport gotowy do odbioru” wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku udajemy się po dokument. Nie trzeba zabierać ze sobą “małoletniego” i tym razem wystarczy jeden z rodziców/ opiekunów. Ufff… no i wreszcie można jechać!

Przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z aktualnymi na dzień dzisiejszy przepisami obowiązującymi w zakresie wydawania paszportów.
 

Sprawy dotyczące wydawania paszportów uregulowane są w przepisach:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 268 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. z 2010 r. Nr 25, poz. 126),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji (Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 131)
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz. UE.L. z 2004 r. Nr 385, poz. 1, z 2005 r. Nr 311, poz. 44 i z 2009 r. Nr 142, poz.1).